Nyhetsbrev

VAD ERBJUDER VI?

Juni är ett konsultbolag inom bostads- och fastighetsbranschen. Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsförbättringar samt analys och utredningar som beslutsunderlag.

Vi erbjuder värdeutveckling genom:

 • Utredningar om förutsättningar för etablering av nya bostads/handelsområden, en ny verksamhetsinriktning eller en ny marknad
 • Konceptutveckling (framtagande av projektidé, kundvärden och projektutformning för bostäder, kommersiella lokaler eller geografiska områden) 
 • Kundvårdsprogram för att säkra nöjda köpare
 • Projektledning för interna utvecklingsprojekt
 • Genomföra kundspecifika seminarier och konferenser 
 • Mentorprogram inom marknad- och försäljning
 • Medborgardialoger
 • Fokusgrupper och djupintervjuer

juni_foto_varatjanster

 

HUR JOBBAR VI?

Varje uppdrag har unika förutsättningar. Tack vare vår erfarenhet har vi en god förståelse för vilka utmaningar som finns och framför allt hur resultatet ska användas. Detta gör att vi tillsammans med kunden kan ta fram den bästa metoden som leder till verksamhetsförbättring, högre lönsamhet och/eller andra uppsatta mål.

Exempel på hur vi jobbar:

 • Workshops 
 • Fokusgrupper & djupintervjuer 
 • Seminarier/Föreläsningar
 • Utredningar – Sammanställning, analys och rekommendation utifrån kvantitativ och kvalitativ data

juni_illu_arbetssatt2

MARKNADSMÄTTNAD STORGÖTEBORG
Vi höjer blicken – var är bostadsmarknaden inom olika segment mättad?

 

UTBUDET

 • Vad planeras?
 • Utbud på aggregerad nivå i stadsdelarna, kommunerna och regionen?
 • Vilka kundsegment riktas projekten mot?

 

EFTERFRÅGAN

 • Hur stor andel av befolkningen har möjlighet att köpa denna nyproduktion?
 • Hur stor är efterfrågan inom olika kundsegment på aggregerad nivå?
 • Hur ser de stora flyttströmmarna ut?

 

SLUTSATS & GUIDE

 • Vilka risker finns och var?
 • Var finns det möjligheter? Inom vilka målgrupper och geografier?

 

Studien blev klar i maj 2018. Är du intresserad?
Hör av dig till Mona Kjellberg: mona.kjellberg@junistrategi.se 070-286 40 71

Hör Mona intervjuas om tidigare studien för Stockholmsmarknaden i Danske Banks podd Kreditvärden: http://kreditvarden.se/

junistrategi marknadsmättnad storgöteborg

NYA INSIKTER

Ett digitalt nyhetsbrev – utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.

Ja tack! Jag vill gärna få information från er. Genom min anmälan till nyhetsbrevet godkänner jag att mina uppgifter används enligt Juni Strategis integritetspolicy.

Juni Strategis integritetspolicy.

 


OM JUNI

Vi är ett konsultbolag som genomsyras av personligt engagemang, lyhördhet och kvalitet.

 • Vi har mycket goda insikter i bygg- och fastighetsbranschen.
 • Vi har analytisk kompetens och kan utifrån detta rekommendera dig förslag på lämpliga insatser/åtgärder.
 • Vi har mångårig erfarenhet av att framgångsrikt involvera, engagera och leda människor mot uppsatta mål.
 • Vi har alltid slutkunden (din kund) i fokus och har stor kunskap kring olika människors önskemål och beteenden i samband med sitt bostadsköp eller shoppingval.

 

Namnet Juni är valt av två anledningar; Historiskt kommer namnet Juni från Juno som var den högsta gudinnan i romersk mytologi och som stod för livskraft. Vi hjälper dig att utveckla livskraftiga koncept som leder till lönsamma bostäder och handelsplatser! Dessutom bildades Juni Strategi & Analys AB i juni!

juni_illu_omjuni2

VILL DU BLI EN AV OSS?!

Juni växer stadigt, om du tror att vi skulle passa ihop skicka gärna en spontan ansökan till madeleine.eneskjold@junistrategi.se

 

Juni Strategi & Analys AB
Kungsgatan 29, 4 tr
111 56 Stockholm
info@junistrategi.se

 

Madeleine Eneskjöld, VD

Jag är beteendevetare med mångårig erfarenhet av stadsutveckling med inriktning mot sociala hållbarhetsfrågor. Jag är särskilt intresserad av att samla in åsikter från olika målgrupper och sätta samman information som ger förståelse för målgruppen och vad som driver dess handlingar. Jag använder många olika metoder, alltifrån fokusgruppintervjuer till djupintervjuer. Jag håller ofta i workshops; gällande exempelvis förändringsarbete, projektutveckling, koncept, omvärldsbevakning eller trender.

 

Kontakta mig på madeleine.eneskjold@junistrategi.se
eller 070 332 12 53.

Maria HillerMaria Hiller

Jag är nationalekonom inriktad mot makroekonomisk analys, statistik och prognostisering. Jag har tidigare arbetat som föreläsare i samhällsekonomi och är van att presentera rapportanalyser. Jag arbetar främst med marknadsanalyser utifrån både kvantitativa och kvalitativa aspekter på både makro- och mikronivå.

Jag tycker det är både spännande och viktigt att bidra med välgrundade analyser som ger användbara beslutsunderlag och insikter inom stadsutvecklingsområdet.

 

Kontakta mig på maria.hiller@junistrategi.se eller 072 181 66 11.

 

Anna PerssonAnna Persson

Jag är utvecklingsprojektledare, marknadsstrateg och föreläsare med bred och djup erfarenhet inom bostadsbranschen. Jag har tidigare arbetat med marknadsföring, försäljning och affärs- och produktutveckling inom flera andra branscher.

Jag drivs av att arbeta tillsammans med människor och att genomföra utvecklingsprojekt, vilket ofta resulterar i kunder som erhåller såväl utveckling av verksamheten som av sina medarbetare.

 

Kontakta mig på anna.persson@junistrategi.se eller 0730-703450.

Mona KjellbergMona Kjellberg

Jag är en erfaren analytiker specialiserad på utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter. Jag är beteendevetare och har under många års tid arbetat med kundinsikter, affärsutveckling och analys inom stadsutveckling.

Jag drivs av att arbeta med analys som leder till attraktivitet vilket i sin tur leder till lönsamhet. Som bäst trivs jag av att utveckla idéer, projekt och företag tillsammans med kunder och kollegor.

 

Kontakta mig på mona.kjellberg@junistrategi.se eller 0702-864071.

 

Erik SimonssonErik Simonsson

Jag är nationalekonom med ett stort intresse för samhällsutveckling och stor kunskap om bearbetning och analys av datamaterial, både på mikro- och makronivå. Jag har tidigare arbetat med projekt rörande exempelvis hälsoekonomisk analys på individnivå, samt makroekonomisk analys av handelsflöden.

I mitt arbete drivs jag av att hitta nya perspektiv, och att få arbeta med stadsutveckling ser jag som mycket intressant och aktuellt.

 

Kontakta mig på erik.simonsson@junistrategi.se
eller 0704-953519.

Hannes NilssonHannes Nilsson

Jag är utbildad nationalekonom med ett stort intresse för samhällsfrågor. Tidigare har jag arbetat med omvärldsanalys som underlag för utveckling av svensk forsknings- och innovationspolitik, samt med miljöekonomiska analyser med fokus på både kvalitativ och kvantitativ data.

I arbetet trivs jag med att jobba nära människor samt att få uppleva resultat tillsammans. Som marknadsanalytiker på Juni ser jag fram emot att få göra just detta i framkant av moderna stadsutvecklingsprojekt.

 

Kontakta mig på hannes.nilsson@junistrategi.se
eller 0733-660333.

Back to Top