Vi erbjuder kundinsikter
inom stadsutveckling
Beslutsunderlag för utveckling av bostäder och handel åt privata och offentliga aktörer
Vår arbetsmetod
Workshops
Processledning, visionsarbete och verksamhetsutveckling. Vi har stor erfarenhet av att leda workshops.
Fokusgrupper
Fördjupade kundinsikter, dialoger eller medarbetares arbetsprocess; vi genomför ofta fokusgrupper.
Seminarier
Trendföreläsningar, insikter inom bostadsmarknaden eller stadsutveckling. Juni erbjuder ett brett spektrum av föreläsningar.
Utredningar
Beslutsunderlag i form av marknadsanalyser, enkätstudier, statistisk analys mm. Juni erbjuder utredningar inom hela stadsutvecklingsprocessen.
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Juni växer kontinuerligt! Om du tror att vi skulle passa ihop skicka gärna en spontan ansökan till info@junistrategi.se
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Bli en av oss!
Madeleine Eneskjöld
Maria Hiller
Erik Simonsson
Nada Faraj
Mona Kjellberg
Anna Persson
Vakant
 • Vakant
 • Junior marknadsanalytiker
Ingalill Berglund
 • Ingalill
  Berglund
 • Styrelseledamot
Michael Johansson Grosche
 • Michael
  Johansson
  Grosche
 • Styrelseledamot
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.