2019 05 23

180 uppdrag under året!

Juni Strategi arbetar (givetvis) på årsbasis mellan juni-juni. Därför är det snart dags att summera ytterligare ett år!

Juni Strategi har under det senaste året genomfört ca 180 uppdrag spridda över Sverige. Uppdragen har varit av olika omfattning och storlek och mottagarna har varit såväl privata som offentliga beställare. Vi är mycket stolta över varje uppdrag och varje ny plats markeras på vår uppdragskarta!

Juni Strategis genomförda uppdrag

Av uppdragen är 109 stycken marknadsanalyser för bostäder – från Kiruna i norr till Vellinge i söder. Vi är mycket stolta över detta fina förtroende och över den breda och djupa kompetens vi besitter om de lokala marknaderna. När det gäller större stadsutvecklingsprojekt har vi lett visionsarbeten på många olika platser i såväl Stockholmsregionen, som Uppsala, Västerås och Göteborg. Vi har även haft ansvar för större kundsegmenterings- och kundinsiktsarbeten som är rikstäckande i tillägg till våra egeninitierade studier om Marknadsmättnad i Storgöteborg samt Guide till 60-talisten.

Nu blickar vi framåt mot Almedalen, alla kommande uppdrag och ett nytt år! Stay tuned!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.