2017 09 06

Att komma ihåg tiden under tiden

Krönika

Läs Mona Kjellbergs krönika om den långa vägen från vision till färdigt projekt i Fastighetsnytt https://fastighetsnytt.se/2017/06/att-komma-ihag-tiden-under-tiden/

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.