2017 09 06

Att komma ihåg tiden under tiden

Krönika

Läs Mona Kjellbergs krönika om den långa vägen från vision till färdigt projekt i Fastighetsnytt https://fastighetsnytt.se/2017/06/att-komma-ihag-tiden-under-tiden/

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.