2023 04 05

Centrumutveckling på mindre orter – se våra webinarier i efterhand!

Missade du dagens webinarium? Se det i efterhand på vår YouTube-kanal!

Innehåll

Stadskärneutveckling på mindre orter: Trender som är avgörande för den framtida centrumutvecklingen presenteras samt förslag på arbetssätt och verktyg för att lyckas framöver. Goda exempel och inspiration från olika platser runtom i Sverige.

Webinariet riktar sig till dig som på olika sätt är verksam inom centrumkärnan såväl kommunalt som kommersiellt, eller till dig som i egenskap av politiker vill få insikter och kunskap för kunna fatta bättre beslut och driva inriktningen åt rätt håll.

Medverkande aktörer:
Petra Ohldin Lampinen, Fastighetsägarna GFR
Anna Persson och Mona Kjellberg, Juni Strategi

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.