2021 02 09

Flytt från städer – en långsiktig trend, inte bara Corona

INSIKT Många, både i Sverige och andra europeiska länder, har pekat på hur coronapandemin resulterar i att vi söker oss bort från storstäderna när vi inser att hemmajobb är ett realistiskt alternativ även efter pandemin. Att attraktiviteten för mer perifera lägen ökar är däremot inget nytt. Ser vi till inrikes flyttmönster för individer i familjebildande fas har strömmarna under flera års tid rört sig ut från städerna. Bland pendlingskommuner, framförallt bland de som inte är omkring våra tre största städer, har prisutvecklingen för småhus varit mycket hög under de senaste åren.

Coronapandemin är sannolikt en anledning för flera människor att ta beslutet om att flytta ut från städerna, men trenden har funnits under flera år och beror på fler faktorer än endast insikten att det är möjligt att arbeta hemifrån. Och, med ökande antal barnfamiljer kommande år lär efterfrågan på småhus i mindre kommuner med pendlingsmöjligheter vara fortsatt hög, även efter pandemin.

I våra omvärldsbevakningstjänster har vi i flera år följt effekterna av detta fenomen. Vill du abonnera på omvärldsbevakning? Kontakta oss!

Detta är en nyhet från Juni Strategis nyhetsbrev Nya Insikter. Sugen på fler insikter? Läs Nya Insikter här!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.