2017 09 14

Insiktsstudie: Guide till 90-talisten

Insiktsstudie

Är 90-talisterna så som de ofta beskrivs; lata bortskämda och krävande? Juni Strategis omfattande Guide till 90-talisten visar på att de snarare är insatta, pålästa och rationella kring sitt bostadsköp. exempelvis vad gäller deras syn på de nya amorteringskraven. Att amortera skrämmer inte 90-talsiterna. De ser det istället som något positivt ur flera perspektiv!

Vill du ha ett seminarium eller ta del av rapporten, kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.