2017 09 14

Insiktsstudie: Guide till 90-talisten

Insiktsstudie

Är 90-talisterna så som de ofta beskrivs; lata bortskämda och krävande? Juni Strategis omfattande Guide till 90-talisten visar på att de snarare är insatta, pålästa och rationella kring sitt bostadsköp. exempelvis vad gäller deras syn på de nya amorteringskraven. Att amortera skrämmer inte 90-talsiterna. De ser det istället som något positivt ur flera perspektiv!

Vill du ha ett seminarium eller ta del av rapporten, kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.