Insiktsstudier

Juni Strategi genomför på eget initiativ återkommande Insiktsstudier kring aktuella ämnen. Vi har örat mot rälsen och kan snabbt fånga upp intressanta ämnen där vi tar reda på fakta genom kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

Hittills har vi genomfört minst en större studie per år. Frågeställningarna och de studier vi hittills genomfört presenteras nedan! Är du intresserad av vår löpande omvärlds- och marknadsrapport (utkommer 4 ggr/år)? Läs mer här!

 • Hösten 2020Guide till Nya Familjebildare är en studie som beskriver Sveriges idag största generation, sena 80-talister och tidiga 90-talister, och deras nästa livsfas -familjelivet. Studien ger en fördjupad bild av deras livssituation och framtida prioriteringar med fokus på barnliv och bostaden. Vilka önskemål har de och vilka prioriteringar gör de nu när de påbörjat nästa livsfas? Här kan du se ett webbinarium om Nya Familjebildare!
 • Våren 2020Guide till 65+ De är många, starka och har en vilja att flytta. Över 100 000 flyttar också, hur kan vi få fler att flytta?! En guide till 65+! Här kan du se ett webbinarium kring studien!
 • 2019Guide till 60-talisten De är kapitalstarkast och flyttbenägna! Hur fångar vi 60-talisterna? En guide till varje steg i byggnadsprocessen! Här kan du se ett inspelat webbinarium där studien presenteras!
 • 2018

  Marknadsmättnad Storgöteborg – finns det en efterfrågan på för alla planerade bostäder inom en rimlig tidsperiod? Hur skiljer sig behov och efterfrågan? Hur stort är marknadsdjupet?

 • 2017Marknadsmättnad Storstockholm – finns det en efterfrågan för alla planerade bostäder inom en rimlig tidsperiod? Hur skiljer sig behov och efterfrågan? Hur stort är marknadsdjupet?
 • 2016
  Guide till 90-talisten
  Hur fångar vi 90-talisterna? En guide till varje steg i byggnadsprocessen!
 • 2015
  Spekulationsköp
  Hur kommer spekulationsköpare påverka branschen, i synnerhet när marknaden viker? Var och vad köper de? Vilka är de? Vilka risker finns?

Vill du veta mer? Vill du ha en presentation eller köpa hela rapporten? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.