Insiktsstudier

Juni Strategi genomför på eget initiativ återkommande Insiktsstudier kring ett aktuella ämnen. Vi har örat mot rälsen och kan snabbt fånga upp intressanta ämnen där vi tar reda på fakta genom kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

Hittills har vi genomfört en större studie per år. Frågeställningarna och de studier vi hittills genomfört presenteras nedan!

  • 2015Hur kommer spekulationsköpare påverka branschen, i synnerhet när marknaden viker? Var och vad köper de? Vilka är de? Vilka risker finns?
  • 2016Hur fångar vi 90-talisterna? En guide till varje steg i byggnadsprocessen!
  • 2017Marknadsmättnad Storstockholm – finns det en efterfrågan för alla planerade bostäder inom en rimlig tidsperiod? Hur skiljer sig behov och efterfrågan? Hur stort är marknadsdjupet?
  • 2018Marknadsmättnad Storgöteborg – finns det en efterfrågan på för alla planerade bostäder inom en rimlig tidsperiod? Hur skiljer sig behov och efterfrågan? Hur stort är marknadsdjupet?
  • 2019De är kapitalstarkast och flyttbenägna! Hur fångar vi 60-talisterna? En guide till varje steg i byggnadsprocessen!
  • 2020De är många, starka och har en vilja att flytta. Över 100 000 flyttar också, hur kan vi få fler att flytta?! En guide till 65+

Vill du veta mer? Vill du ha en presentation eller köpa hela rapporten? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.