Insiktsstudier

Juni Strategi genomför på eget initiativ återkommande Insiktsstudier kring aktuella ämnen. Vi har örat mot rälsen och kan snabbt fånga upp intressanta ämnen där vi tar reda på fakta genom kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

Hittills har vi genomfört minst en större studie per år. Frågeställningarna och de studier vi hittills genomfört presenteras nedan. Är du intresserad av vår löpande omvärlds- och marknadsrapport och prisprognoser (utkommer 4 ggr/år)? Kontakta oss!

 • Våren 2024: Minskande barnafödandet
 • Under det första halvåret 2023 var antalet nyfödda barn i Sverige det lägsta sedan 2003. Fruktsamheten har minskat drastiskt sedan 2010 och den förväntade baby-boomen med anledning av den stora generationen sena 80- och tidiga 90-talister riskerar att utebli samtidigt som forskningen har svårt att hitta svar på varför. Fenomenet påverkar de flesta sektorer inom samhällsplanering; vård och omsorg, service, kollektivtrafik mm. Givetvis påverkas även den framtida efterfrågan på bostäder i hög grad och Juni Strategi kommer nu därför att genomföra en större studie på ämnet. Läs mer här!
 • Hösten 2023: TillvalGuide till målgruppsanpassad utformning av tillval innehåller fördjupade insikter och verktyg för att matcha efterfrågan hos potentiella köpare av gruppbebyggda rad/parhus och flerbostadshus som brf eller äganderätt. Studien syftar till att ge fördjupad kunskap om hur potentiella köpare av nyproduktion ser på olika inredningspaket, och hur byggherrar kan arbeta effektivt med tillval som också passar kundernas förväntningar och behov. Läs mer här!
 • Våren 2023: Osäker marknadHur kan man agera i dagens marknad? Då vi nu befinner oss i en osäker marknad har Juni Strategi fått flera förfrågningar från olika håll hur det påverkar olika kundgrupper inom nyproduktion för bostäder. Framförallt vad man kan göra för att nå kunder även i denna marknad. Detta har lett fram till att vi nu kommer göra en ny insiktsstudie, Hur agera i dagens bostadsmarknad?  Studien var klar Q1 2023. Läs mer här!
 • Våren 2022: Framtiden unga vuxnaGuide till Framtidens unga vuxna är en studie där vi undersöker hur värderingar och möjligheter samt utmaningar på bostadsmarknaden ser ut för nästa stora generation unga vuxna, födda 2000 – 2010-tal.
 • Hösten 2020: FamiljebildareGuide till Nya Familjebildare är en studie som beskriver Sveriges idag största generation, sena 80-talister och tidiga 90-talister, och deras nästa livsfas -familjelivet. Studien ger en fördjupad bild av deras livssituation och framtida prioriteringar med fokus på barnliv och bostaden. Vilka önskemål har de och vilka prioriteringar gör de nu när de påbörjat nästa livsfas? Här kan du se ett webbinarium om Nya Familjebildare!
 • Våren 2020: 65+Guide till 65+ De är många, starka och har en vilja att flytta. Över 100 000 flyttar också, hur kan vi få fler att flytta?! En guide till 65+! Här kan du se ett webbinarium kring studien!
 • 2019: 60-talisternaGuide till 60-talisten De är kapitalstarkast och flyttbenägna! Hur fångar vi 60-talisterna? En guide till varje steg i byggnadsprocessen! Här kan du se ett inspelat webbinarium där studien presenteras!

  2018: Marknadsmättnad Storgöteborg

  Marknadsmättnad Storgöteborg – finns det en efterfrågan på för alla planerade bostäder inom en rimlig tidsperiod? Hur skiljer sig behov och efterfrågan? Hur stort är marknadsdjupet?

 • 2017: Marknadsmättnad StorstockholmMarknadsmättnad Storstockholm – finns det en efterfrågan för alla planerade bostäder inom en rimlig tidsperiod? Hur skiljer sig behov och efterfrågan? Hur stort är marknadsdjupet?
 • 2016: 90-talisterna
  Guide till 90-talisten
  Hur fångar vi 90-talisterna? En guide till varje steg i byggnadsprocessen!
 • 2015: Spekulationsköpare
  Spekulationsköp
  Hur kommer spekulationsköpare påverka branschen, i synnerhet när marknaden viker? Var och vad köper de? Vilka är de? Vilka risker finns?

Vill du veta mer? Vill du ha en presentation eller köpa hela rapporten? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.