2020 01 07

Juni håller utbildningar i Målgruppsanalys för bostäder och Barnperspektiv i planering

Seminarium

Juni håller i två utbildningar genom Fastighetsnytt Akademi! Är du nyfiken på hur man förstår olika målgruppers preferenser och betalningsvilja för utveckling av bostäder? Anmäl dig till vår kurs -Målgruppsanalys för bostäder- så gör du. Utbildningen kommer hållas under hösten 2020.

Länk till anmälan: Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari 2020. Vi kommer med anledning av detta att ha en utbildning för de som är intresserade av att lära sig mer om hur man får in barnens perspektiv i planeringen – Barnperspektivet i den fysiska miljön – så säkerställer du barns rättigheter. Utbildningen hålls 22 september 2020.

Länk till anmälan: Barnperspektivet i den fysiska miljön – så säkerställer du barns rättigheter

Madeleine Eneskjöld
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.