2021 09 24

Juni håller utbildningar i bla. bostadsförsörjning och målgruppsanalys – anmäl dig här!

Seminarium

Vi håller gärna utbildningar för din organisation! Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg. Juni håller även bland annat i utbildningar genom Fastighetsnytt Akademi och Dagens Samhälle. Nedan ser du våra publika utbildningar som du kan anmäla dig till.

Målgruppsanalys

Är du nyfiken på hur man förstår olika målgruppers preferenser och betalningsvilja för utveckling av bostäder? Anmäl dig till vår kurs -Målgruppsanalys för bostäder- så gör du. 

Länk till anmälan: Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

Bostadsförsörjningsprogram – metoder & verktyg

Bostadsförsörjningsprogram – metoder och verktyg för att beräkna, analysera och planera
Enligt lag måste alla kommuner planera för sin bostadsförsörjning och varje mandatperiod ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Syftet är att få en överblick över de förutsättningar som styr bostadsbehoven i en kommun eller region och skapa förutsättningar för alla invånare att leva i goda bostäder. Denna utbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att beräkna, analysera och planera för din kommuns eller regions bostadsförsörjningsprogram. Du får bland annat lära dig hur du använder statistiska underlag, beräknar bostadsbehovet och tillgodoser behov av bostäder för särskilda grupper.

Länk till anmälan: Bostadsförsörjningsprogram – metoder och verktyg

Barnperspektivet i planering

FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari 2020. Vi har med anledning av detta tagit fram en utbildning för de som är intresserade av att lära sig mer om hur man får in barnens perspektiv i planeringen – Barnperspektivet i den fysiska miljön – så säkerställer du barns rättigheter. Just nu finns denna kurs på förfrågan, kontakta oss!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.