2020 01 07

Juni håller utbildningar i Målgruppsanalys för bostäder och Barnperspektiv i planering

Seminarium

Juni håller i två utbildningar genom Fastighetsnytt Akademi! Är du nyfiken på hur man förstår olika målgruppers preferenser och betalningsvilja för utveckling av bostäder? Anmäl dig till vår kurs -Målgruppsanalys för bostäder- så gör du. Utbildningen kommer hållas under hösten 2020.

Länk till anmälan: Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari 2020. Vi kommer med anledning av detta att ha en utbildning för de som är intresserade av att lära sig mer om hur man får in barnens perspektiv i planeringen – Barnperspektivet i den fysiska miljön – så säkerställer du barns rättigheter. Utbildningen hålls 22 september 2020.

Länk till anmälan: Barnperspektivet i den fysiska miljön – så säkerställer du barns rättigheter

Madeleine Eneskjöld
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.