2020 06 05

JUNI medverkar tillsammans med Seniorvärlden på Digitala Almedalen!

Seminarium

Juni Strategi  håller i ett webbinarium tillsammans med Seniorvärlden: Morgondagens bostadsboom- Passionärerna! som handlar om målgruppen 65+, och deras bostadspreferenser och flyttplaner.

I en efterföljande dialog diskuterar Juni Strategi och  Seniorvärlden tillsammans med åhörare frågeställningar såsom: Hur kan vi få ett ökat fokus på behovet av bostäder för äldre, en fråga som diskuterats länge och som blir alltmer aktuell? Hur kan flyttfrekvensen öka bland äldre, i perspektivet av bostadsbehov, utbud och efterfrågan? Vad kan stat, region, kommun och privata aktörer göra? Kan vår bostadsmiljö bidra till en mer aktiv livsstil, ökad hälsa och ett meningsfullt liv? Och går det att åldersoptimera livet?

Digitala Almedalen c/o Boinstitutet är tänkt att fungera som en vanlig Almedalsvecka så långt det är möjligt. Istället för att träffas fysisk kommer Digitala Almedalen webbsända samtal med koppling till boende och bostadsbyggande non stop under dagtid den 29 juni, 30 juni och 1 juli. För att skapa personliga möten ordnas digitala mingel med hjälp av videokonferensverktyg.

Digitala Almedalen är ett öppet lyssnarforum, du hittar hela programmet här:Program Digitala Almedalen

 

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.