2020 03 01

JUNI+Näpen=SANT!

Seminarium

Juni Strategi och Näpen slår ihop sina kompetenser och erbjuder ett seminarium tillsammans.

Property Branding för bostadsutvecklare! Hitta ert bostadsprojekts unika värden och engagera rätt målgrupper. 

I en utmanande bostadsmarknad behöver vi jobba medvetet med utgångpunkt i förståelse för olika målgruppers efterfrågan, projektets förutsättningar och ha en medveten strategi.

Under detta halvdagsseminarium så tar vi er med på en inspirerande resa med avstamp i avgörande insikter under tidiga skeden vidare till praktisk marknadsföring och aktivering på plats.

Innehåll

• Vad är Property Branding och varför är det viktigt?
• Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling.
• Olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar.
• Att utifrån olika målgruppers behov och önskemål utforma ett bostadsprojekt och dess identitet.
• Är det bostadsutvecklaren, platsen eller projektet som är avsändare?
• Konvertering och framgångsrik försäljning.
• Events och aktivering.
• Lokalt engagemang – social hållbarhet i praktiken.
• Hitta och skapa platsambassadörer.
• Hur du går snabbt från strategi till handling.

Seminariet avslutas med en nätverkslunch, där du kan utbyta tankar och erfarenheter med övriga deltagare.

  • När: September kl 9.00-13:00 (datum kommer inom kort)
  • Kostnad: 4 900 kr
  • Var: Centralt i Stockholm

Välkommen att anmäla dig! Du gör det genom att skicka via e-post till Madeleine, se nedan.

Madeleine Eneskjöld

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.