2020 03 01

JUNI+Näpen=SANT!

Seminarium

Juni Strategi och Näpen slår ihop sina kompetenser och erbjuder ett seminarium tillsammans.

Property Branding för bostadsutvecklare! Hitta ert bostadsprojekts unika värden och engagera rätt målgrupper. 

I en utmanande bostadsmarknad behöver vi jobba medvetet med utgångpunkt i förståelse för olika målgruppers efterfrågan, projektets förutsättningar och ha en medveten strategi.

Under detta halvdagsseminarium så tar vi er med på en inspirerande resa med avstamp i avgörande insikter under tidiga skeden vidare till praktisk marknadsföring och aktivering på plats.

Innehåll

• Vad är Property Branding och varför är det viktigt?
• Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling.
• Olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar.
• Att utifrån olika målgruppers behov och önskemål utforma ett bostadsprojekt och dess identitet.
• Är det bostadsutvecklaren, platsen eller projektet som är avsändare?
• Konvertering och framgångsrik försäljning.
• Events och aktivering.
• Lokalt engagemang – social hållbarhet i praktiken.
• Hitta och skapa platsambassadörer.
• Hur du går snabbt från strategi till handling.

Seminariet avslutas med en nätverkslunch, där du kan utbyta tankar och erfarenheter med övriga deltagare.

  • När: September kl 9.00-13:00 (datum kommer inom kort)
  • Kostnad: 4 900 kr
  • Var: Centralt i Stockholm

Välkommen att anmäla dig! Du gör det genom att skicka via e-post till Madeleine, se nedan.

Madeleine Eneskjöld

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.