2020 03 30

JUNI+Näpen=SANT!

Juni Strategi och Näpen slår ihop sina kompetenser och erbjuder ett online-seminarium tillsammans.

Property Branding för bostadsutvecklare! Hitta ert bostadsprojekts unika värden och engagera rätt målgrupper. 

I en utmanande bostadsmarknad behöver vi jobba medvetet med utgångpunkt i förståelse för olika målgruppers efterfrågan, projektets förutsättningar och ha en medveten strategi.

Under detta halvdagsseminarium så tar vi er med på en inspirerande resa med avstamp i avgörande insikter under tidiga skeden vidare till praktisk marknadsföring och aktivering på plats.

Innehåll

• Vad är Property Branding och varför är det viktigt?
• Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling.
• Olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar.
• Att utifrån olika målgruppers behov och önskemål utforma ett bostadsprojekt och dess identitet.
• Är det bostadsutvecklaren, platsen eller projektet som är avsändare?
• Konvertering och framgångsrik försäljning.
• Events och aktivering.
• Lokalt engagemang – social hållbarhet i praktiken.
• Hitta och skapa platsambassadörer.
• Hur du går snabbt från strategi till handling.

  • Dag/tid: 19 maj kl 8:30-12:30
  • Kostnad: Erbjudande 1 900:- (ordinarie pris 4 900:-)

Passa på att nyttja vår generösa online rabatt! Till hösten planerar vi att genomföra seminariet fysiskt på plats till ordinarie pris.

Välkommen att anmäla dig! Du gör det via e-post, se nedan.

Madeleine Eneskjöld

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.