2020 02 04

Ny insiktsstudie – Guide till 65+

Efter att under föregående år ha gjort fördjupade målgruppsstudier om hur 90- och 60-talister vill leva och bo, och vad som får dem att flytta, har turen nu kommit till 65+!

Vad som hindrar många äldre från att flytta och starta flyttkedjor är väl undersökt, men det sker trots allt över 100 000 flyttar per år av personer som är över 65 år. Vad driver och motiverar deras flytt? Hur tänker de och vilken typ av boende söker de? Är det skillnad för par- eller ensamboende?

Studien visar vad som kan motivera och underlätta beslutet för äldre att byta boende samt ger en fördjupad bild av hur 65+ ser på  sin nuvarande situation, intresse olika upplåtelseformer, koncept för äldre, deras ekonomi, etc.  En genomlysning görs av förutsättningar för vård- och omsorgboende, samt hemtjänst. Studien tittar även på hur stor efterfrågan är på äldreboende i Sveriges olika kommuner.

Studien baseras på både kvantitativ som kvalitativ information. Vi sammanställer statistik från olika källor, genomför en webbundersökning bland 1 000 individer i hela landet, samt kommer att göra ett stort antal djupintervjuer.

Studien är klar under februari 2020!

Vill du veta mer eller är intresserad av att köpa studien? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.