2023 10 30

Ny insiktsstudie: Guide till målgruppsanpassad utformning av tillval

Insikt

Juni Strategis insiktsstudie ”Guide till målgruppsanpassad utformning av tillval”  innehåller fördjupade insikter och verktyg för att matcha efterfrågan hos potentiella köpare av gruppbebyggda rad/parhus och flerbostadshus som brf eller äganderätt.

Studien blev klar 1 dec 2023 och dess spännande resultat finns tillgängligt!

Studien syftar till att ge fördjupad kunskap om hur potentiella köpare av nyproduktion ser på olika inredningspaket, och undersöker frågor såsom:

Vilka målgrupper är det som attraheras av färdigpaketerade lösningar?

Vad särskiljer dessa mot de som vill välja och sätta ihop egna lösningar?

Vilka kvaliteter vill kunderna ska ingå?

Vad kvaliteter vill kunderna inte ska ingå?

Finns det skillnader geografiskt och mellan olika bostadstyper?

Resultaten baseras på en stor enkätstudie bland köpare och intressenter av nyproduktion, expertintervjuer samt djupintervjuer med bostadsköpare. Slutsatser och rekommendationer ger ett strategiskt underlag för beslut kring tillvalsprocess och paketering på dagens utmanande bostadsmarknad.

Kostnad för ta del av rapporten inkl. digital presentation är 39 000 kr.

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.