2024 01 01

Utbildning om bostadsbehov och marknadsdjup

 

Utbildning, med inriktning på framtida bostadsbehov och förståelse för beräkning av marknadsdjup, dvs efterfrågan av nyproducerade bostäder. Utbildningen riktar sig till personer inom samhällsbyggnad som arbetar strategiskt eller operativt med underlag för bostadsförsörjning och etablering i exempelvis en kommun eller region eller hos en projektutvecklare.

Centrala frågeställningar under utbildningen är exempelvis: Utifrån en lokal /regional befolkningsminskning – Kan det ändå finnas efterfrågan av nyproducerade bostäder och i så fall hur stor? Räcker det potentiella kundunderlaget för utvecklingen av hela projektet? Vad minskar eller ökar ett marknadsdjup?

Under utbildningen presenteras metodik för beräkningar, referenstal och konsekvenser av olika resultat i syfte att öka insikter och förståelsen kring hur du i din roll kan tolka, analysera och ge förslag på relevanta insatser för just din verksamhet. Under utbildningen varvas teori och praktik genom aktiva diskussioner. Utbildningen leds av två erfarna konsulter; Linnea Nilsson, marknadsanalytiker och Anna Persson, senior konsult. Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är också en stor del av utbildningen.

Kostnad är 3 990 kr (exkl. moms). Utbildningen sker fysiskt centralt i Stockholm.

Nästa kurstillfälle är planerad till hösten 2024.  Hör av dig redan nu med ditt intresse!


–  Anpassad för dig som arbetar hos privat bostadsutvecklare eller angränsande verksamhet

–  Anpassad för dig som arbetar inom kommunal- eller regional verksamhet

Eller skräddarsytt för er!

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar för din organisation, där vi kombinerar delar från utbildningen om målgruppsanalysen med delar från utbildningen om bostadsefterfrågan och marknadsdjup. 

Vi håller även i utbildning i Målgruppsanalys i regi av Fastighetsnytt/Bonnier Akademi, läs mer här!

För att veta mer och göra anmälan – kontakta Anna!

Anna Persson

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.