Strategisk rådgivning

Tack vare mångårig erfarenhet och inblick i stadsutvecklingsprocessen har Juni Strategi stor kunskap och förståelse för vilka utmaningar som kan finnas inom organisationen. Framför allt vet vi hur resultatet av ett utvecklingsarbete ska användas och implementeras.

Genom såväl interaktiva arbetsmetoder, som analys av kvalitativa data, kan vi stötta och vägleda i olika skeden och områden i verksamheten. I nästan alla uppdrag vi genomför ingår strategisk rådgivning på ett eller annat sätt, vi tolkar exempelvis marknadsanalysen utifrån just ert perspektiv och ger rekommendationer baserat på objektiv fakta. En del uppdrag är dock helt inriktade på strategier för framtiden.

Ett urval av tjänster vi erbjuder:

  • Företagsanpassad trend- och omvärldsbevakning
  • Framtagning av arbetsmetodik för att använda kundinsikter som beslutsstöd
  • Strategi kring etablering av ny produkt riktad mot specifikt kundsegment
  • Effektivisering av försäljningsorganisation
  • Process för en hög kundnöjdhet

Tillsammans med uppdragsgivaren tar vi fram den bästa metoden som leder till förbättring inom verksamheten, högre lönsamhet och/eller andra uppsatta mål. Vare sig det gäller processledning, enkätundersökningar eller workshopledning.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss!

Anna Persson
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.