2023 09 12 - 08:30

Se webbinariet i efterhand! Hur agera på dagens bostadsmarknad?

Frukostseminarie

Webbinariet sändes den 12 sep 2023, Klockan 8.30-8.55

Hur agera på dagens marknad?

Mot bakgrund av färsk omvärldsanalys och insiktsstudie arrangerade vi ett kostnadsfritt webbinarium som fokuserar på hur aktörer på bostadsmarknaden kan agera framgångsrikt i den osäkra tid vi just nu befinner oss i.


Innehåll

Stads- och bostadsutveckling är starkt beroende av rådande konjunktur. Nu står vi återigen i ett osäkert läge, men denna gång i en betydligt mer komplex situation, där fler faktorer än någon gång tidigare bedöms ha betydelse. En osäker framtid där nya tuffa affärsmässiga beslut behövt och behöver fattas.

JUNI ger i webbinariet fördjupad insikt och kunskap kring en rad olika osäkra omvärldsfaktorers inverkan på bostadsefterfrågan för såväl olika målgrupper som för olika bostadstyper och geografiska lägen.

Webbinariet visar vilken betydelse olika faktorer så som räntan, inflationen, energikostnader samt sysselsättning och löneutveckling påverkar olika målgrupper och vilken betydelse det får för olika geografiska lägen när en negativ trend väl bryts. Svar ges på vilka typer av projekt som kan lyckas i dagens marknad, strategier för redan säljstartade projekt och hur vi bäst rustar oss för vad som händer på några års sikt.

Marknader identifieras som är mer resistenta och där projekt fortfarande har en relativt god efterfrågan. Kvaliteter, målgruppsinriktning och projektets tidplan har stor inverkan.

  • Hur kan/bör vi agera i projekt som redan säljstartat?
  • Vilka projekt kan lyckas i nuläget; vad bör prioriteras och hur bör projektutvecklingen anpassas?
  • Hur ser efterfrågan ut när konjunkturen vänder?

För mer information kontakta oss!

Anna Persson
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.