2021 11 17 - 08:00

Se i efterhand! Seminarium med Region Skåne om åldrande befolkning kopplat till bostäder, vård och omsorg

Välkommen digitalt eller fysiskt till Juni Strategis seminarium om en Åldrande befolkning kopplat till bostäder, vård och omsorg. Seminariet utgår från en förstudie framtagen på uppdrag av Region Skåne. Du kan läsa rapporten här. 

Förstudien undersöker Skånes åldrande befolkning, men är relevant för alla regioner och kommuner i Sverige, kopplat till utmaningar kring bostadsfrågor och framtidens vård och omsorg. Rapporten baseras på statistik, djupintervjuer samt information och fakta från ett stort antal publika källor och ger sammantaget en översiktlig bild av nuläge och framtid för Region Skåne och regionens kommuner. Studien visar på en komplexitet med många olika synvinklar och beskriver både utmaningar samt möjligheter och lösningar.

Se seminariet i efterhand här:

Madeleine Eneskjöld
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.