Integritetspolicy

2018-05-25

Juni Strategi & Analys ABs integritetspolicy

Juni Strategi följer det regelverk som gäller handhavande av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Personuppgiftsansvarig på Juni Strategi är Madeleine Eneskjöld, madeleine.eneskjold@junistrategi.se 070-332 12 53

Registrerade uppgifter

Juni Strategi har endast uppgifter som kommer in genom en registeranmälan från personen själv i fråga. Personuppgiftsinformationen består av företagsnamn, för-, efternamn och mailadress.

Användande av uppgifter

Juni Strategi använder registrerade personuppgifter för att skicka ut ett nyhetsbrev, 4 gånger årligen, samt för inbjudningar till seminarier och event. Personuppgifterna används inte för någon form av intern bearbetning eller analys, och vidarebefordras eller säljs inte till någon tredje part.

Behandlingen av personuppgifter bygger på medgivande vid registrering för vårt nyhetsbrev.

Rättigheter

Personer som finns i Juni Strategis register innehållande uppdragsgivare och samarbetspartners kan när som helst höra av sig till Madeleine Eneskjöld, eller annan medarbetare, för att begära ut sina uppgifter och/eller bli borttagen från registret. Registrerade personer har även rätt att begära rättelse av sina personuppgifter om de är felaktiga.

Registeruppgifter kommer att finnas kvar till dess att de är inaktuella (e-mailstuds), då de raderas, eller fram till dess att personen i fråga aktivt drar tillbaka sitt medgivande.

Om personer som är registrerade anser att Juni Strategi behandlar personuppgifter på ett oriktigt sätt kan personen i fråga kontakta oss. Personen har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.