Om Juni

Vi är ett konsultbolag som genomsyras av personligt engagemang, lyhördhet och kvalitet. Vi älskar stadsutveckling och tillsammans har vi både bred och djup erfarenhet av utveckling av städer, bostäder och handel. Juni erbjuder kundinsikter i form av beslutsunderlag och workshops; från marknadsanalys och utredningar till kundvårdsprogram.

Vår utgångspunkt är alltid människan i staden; bostadsköparen, konsumenten, invånaren, besökaren. För att på bästa sätt studera människors preferenser och få marknadsinsikter består Juni Strategi av en blandning av civilingenjörer, nationalekonomer, beteendevetare och marknadsekonomer.

Namnet Juni är valt av två anledningar; historiskt kommer namnet Juni från Juno som var den högsta gudinnan i romersk mytologi och som stod för livskraft. Vi bidrar till utveckling av livskraftiga koncept som leder till levande städer, lönsamma bostäder och handelsplatser. Dessutom bildades Juni Strategi & Analys AB i juni!

Starten för Juni Strategi skedde sommaren 2015 och sedan dess har vi stadigt vuxit. För oss är det viktigt med en lagom organisk tillväxt; vi är summan av gruppen och arbetet på Juni Strategi genomsyras av stor delaktighet och nära samarbete.

Juni Strategi är delägare i Pluralis, ett nätverk, där ca 20 företag sitter tillsammans på Kungsgatan 29. Vi erbjuder arbetsplatser och rum till mindre företag. Hör av dig om du letar efter nya lokaler och är intresserad av att bli Pluralist! Länk: Pluralis

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.