Om Juni

Vi är ett konsultbolag som genomsyras av personligt engagemang, lyhördhet och kvalitet. Vi älskar stadsutveckling och tillsammans har vi både bred och djup erfarenhet av utveckling av städer, bostäder och handel. Juni erbjuder kundinsikter i form av beslutsunderlag och workshops; från marknadsanalys och utredningar till kundvårdsprogram.

Stadsutveckling är komplext, det spänner över tid och rum och påverkar både nuvarande och kommande generationer. Behovet och förväntan formas snabbt av såväl trender som konjunktursvängningar men är samtidigt en långsam process med robust utveckling. Att navigera i detta landskap kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt – vilket vi på Juni Strategi tagit fasta på.

Vi sätter människan i fokus och ger kunskap kring drivkrafterna bakom exempelvis ett konsumtions- eller flyttbeteende samtidigt som vi baserar beslutsunderlag på hårda fakta och erfarenhet. Vi på Juni Strategi består av nationalekonomer och beteendevetare.

Vi kan fastigheter, makroekonomi och den kommersiella marknaden som styr det rationella, men även psykologin bakom era kunders, besökares eller medborgares emotionella beslut.

Vårt sätt att använda mjuka och hårda fakta skiljer oss från andra och i våra studier kombinerar vi vår kunskap – Varför välja?

Namnet Juni är valt av två anledningar; historiskt kommer namnet Juni från Juno som var den högsta gudinnan i romersk mytologi och som stod för livskraft. Vi bidrar till utveckling av livskraftiga koncept som leder till levande städer, lönsamma bostäder och handelsplatser. Dessutom bildades Juni Strategi & Analys AB i juni!

JUNI

Starten för Juni Strategi skedde sommaren 2015 och sedan dess har vi stadigt vuxit. För oss är det viktigt med en lagom organisk tillväxt; vi är summan av gruppen och arbetet på Juni Strategi genomsyras av stor delaktighet och nära samarbete.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.