Kommersiell utveckling

Ändrade konsumtionsbeteenden har påverkat hur vi nyttjar lokaler i Sverige, söker ni svar kring hur lokaler ska användas i framtiden är Juni en god samarbetspartner!

Vi besvarar hur mycket kommersiell lokalyta det finns marknadsutrymme för i projektet/den nya stadsdelen och vi tar fram beslutsunderlag för positionering och utveckling av stadskärnan/köpcentrumet mot bakgrund av olika målgrupper. Vi erbjuder även beslutsunderlag så som marknadsanalys och handelsutredningar med marknadsinsikter – ofta i samband med att vi processleder visionsarbete för platsen.

Våra beställare är såväl offentliga som privata. Ofta kan det vara en kommun som funderar på hur en större etablering kommer påverka befintlig handel eller som behöver stöd i utveckling av stadens handel. En annan vanlig kund är fastighetsägare eller byggherrar som funderar över hur mycket och vilket innehåll det finns efterfrågan på i bottenvåningarna för projekt.

I vårt arbete utgår vi från aspekter i platsens unika förutsättningar såsom köpkraftsunderlag, flöden och konkurrens.

Tjänster vi erbjuder är bland annat:

  • Handelsutredningar och marknadsanalyser
  • Beräkning konsumtionsunderlag
  • Målgrupps- och konkurrensanalys
  • Analys samhällsfastigheter
  • Omsättnings- och etableringsanalys
  • Rekommendation butiksmix och positionering
  • Vision & platsidentitet
  • Konsumtionstrender och studier kring hur lokaler kommer användas i framtiden

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss!

Mona Kjellberg
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.