2023 10 30

Ny insiktsstudie om det minskande barnafödandet

Insikt

Under det första halvåret 2023 var antalet nyfödda barn i Sverige det lägsta sedan 2003. Fruktsamheten har minskat drastiskt sedan 2010 och den förväntade baby-boomen med anledning av den stora generationen sena 80- och tidiga 90-talister riskerar att utebli samtidigt som forskningen har svårt att hitta svar på varför.

Fenomenet påverkar givetvis den framtida efterfrågan på bostäder och Juni Strategi kommer nu därför att genomföra en mindre studie på ämnet som bland annat ger svar på följande frågor:

  • Hur påverkar utvecklingen aktuella befolkningsframskrivningar och vad innebär det för den framtida efterfrågan på bostäder för olika tidshorisonter?
  • I vilka åldersgrupper är det som barnafödandet minskar? Gäller det såväl det första som det tredje eller fjärde barnet?
  • Vad säger aktuell forskning på området om potentiella förklaringsfaktorer och vad är experternas syn på den utveckling som sker idag? Hur står sig Sverige i relation till övriga Europa?
  • Geografiskt kommer studien att omfatta underlag och resultat med fokus på riket som helhet och våra storstadsregioner.

Studien kommer att finnas tillgänglig från och med den 20 december, med möjlighet att delta på en digital presentation av resultatet. Kostnad för studien är 5 000 kr (exkl. moms).

Julius Broman
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.