2023 12 07

Ny insiktsstudie: Minskat barnafödande – konsekvenser och framtid

Insikt

Juni Strategi har  genomfört en större studie  som bland annat ger svar på drivkrafter bakom vårt minskade barnafödande, samt vilka konsekvenser det medför för Sveriges kommuner och samhällsbyggare. Insiktsstudien riktar sig till kommuner, regioner och företag verksamma inom samhällsplanering och utveckling och färdigställdes i april 2024. På denna sida kan en kortare sammanfattning av studien laddas ned. 

Rekordlågt barnafödande sedan lång tid

Fruktsamheten i Sverige är den lägsta sedan SCB började mäta detta tal år 1749 och 2023 var antalet nyfödda barn i Sverige det lägsta på över 20 år. Fruktsamheten (barn/kvinna i fruktsam ålder) har minskat drastiskt sedan 2010 och den förväntade babyboomen med anledning av den stora generationen sena 80- och tidiga 90-talister har uteblivit. Forskningen har svårt att hitta svar på varför och SCBs prognoser för barnafödande liknar en igelkott med ständig tro på återhämtning, men trenden med sjunkande födslotal är långvarig och ser ut att fortsätta.

För att befolkningen inte ska minska krävs 2,1 barn/kvinna och för att befolkningen inte ska accelerera vad gäller minskning och åldrande är 1,5 barn/kvinna en kritisk gräns. Sverige har nu ett tal om 1,45.

Påverkar oss alla

Fenomenet påverkar alla sektorer inom samhällsplanering över tid; vård och omsorg, service, kollektivtrafik mm. Givetvis påverkas även den framtida efterfrågan på bostäder i hög grad och Juni Strategi har nu därför genomfört en större studie på ämnet som bland annat ger svar på följande frågor:

  • Varför får dagens generationer färre barn? 
  • Hur påverkar utvecklingen samhällsbyggnadsbranschen?

    Vad innebär det för kommunens planering av offentlig service?

    Vad innebär det för den framtida efterfrågan på bostäder? 

    Hur påverkas konsumtion?

Geografiskt omfattar studien underlag och resultat med fokus på riket som helhet och våra regioner och städer.

Insiktsstudien riktar sig till kommuner, regioner, bostadsbolag och företag verksamma inom samhällsplanering och utveckling och färdigställdes i april 2024.

Studien baseras på en rikstäckande enkätundersökning med över 1 000 svar, flertal djupintervjuer med experter, forskare och personer i fruktsam ålder (80-90-talister) som väljer barnfrihet samt statistik kring utvecklingen över tid och i olika geografier.

Presentation av studien samt strategisk rådgivning finns möjlighet att beställa med genomförande efter den 30 april 2024. Möjlighet finns även ta del av hur det minskande barnafödandet påverkar just er kommun och/eller projektportfölj. 

Här finns en sammanfattad version av Insiktsstudien:
Sammanfattning Insiktsstudie minskat barnafödande Sverige JUNI Strategi 2024

Här finns en debattartikel i Svenska Dagbladet mot bakgrund av studien.

Pressmeddelande Orsaker och konsekvenser minskande barnafödande 2024 JUNI Strategi

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Mona Kjellberg

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.