Vår metod

Vi är måna om att göra stor nytta för dig som uppdragsgivare. Detta säkerställs i varje unikt uppdrag genom en välbeprövad arbetsmetodik som innebär nära kontakt med beställare och mottagare, från uppstartsmöte till leverans.

Juni Strategi arbetar i ett tvärvetenskapligt angreppssätt där vi ofta kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder; vi undersöker beteendevenskapliga drivkrafter i kombination med exempelvis ekonomiska och demografiska förutsättningar. Våra samlade kompetens är därför såväl beteendevetare som marknads- och nationalekonomer.

Utöver våra andra tjänster erbjuder Juni Strategi även ett brett spektrum av föreläsningar kring stadsutveckling, trender, detaljhandel och bostadsmarknaden.

Vår arbetsmetod
Utredningar
Beslutsunderlag i form av marknadsanalys, bostadsanalys / bostadsmarknadsanalys, målgruppsanalys, ortsanalys, enkätstudier, statistisk analys mm. Juni erbjuder utredningar inom hela stadsutvecklingsprocessen.
Workshops
Processledning, visionsarbete, implementering och verksamhetsutveckling. Vi har stor erfarenhet av att leda workshops.
Fokusgrupper
Fördjupade kundinsikter, dialoger eller medarbetares arbetsprocess; vi genomför ofta fokusgrupper.
Seminarier
Trendföreläsningar, insikter inom bostadsmarknaden eller stadsutveckling. Juni erbjuder ett brett spektrum av föreläsningar och kompetensutveckling.

Nedan beskrivs genomförandefaserna för ett typiskt Juni-uppdrag: 

 • UppstartEtt uppdrag inleds med avstämning av specifika förutsättningar, utmaningar och frågeställningar. Beroende på vilka behov som finns anpassas uppdraget för att resultaten ska vara till så stor nytta som möjligt.
 • Genomförande
  Juni Strategi har stor erfarenhet av att kombinera kvantitativa
  och kvalitativa metoder. Genomförandet kan innefatta såväl bearbetning av statistik som intervjuer, egen research, workshops etc.
 • Intern slutsatsworkshop
  Målet är alltid att leverera välgrundade och användbara beslutsunderlag
  som är tydligt kopplade till er frågeställning och behov. Slutsatser och rekommendationer formuleras genom interna slutsatsmöten med Juni Strategis experter som har olika kompetenser och infallsvinklar inom området.
 • Leverans
  Muntlig presentation av genomfört uppdrag ingår alltid i Juni Strategis leveranser. Detta är en viktig del i arbetsmetodiken i syfte att vidare diskutera och förklara tillvägagångssätt, innehåll och resonemang.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.