Stads- och samhällsutveckling

Vi på Juni har bred erfarenhet av stads- och samhällsutvecklingsarbete i form av allt från stadsdelsanalys för kommuner till processledning av utvecklingsområden och stadskärnor. I alla våra uppdrag bidrar vi till att skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling samt en levande och trygg stad där medborgaren står i fokus.

Behöver du som kommun eller privat aktör ta ett helhetsgrepp eller kanske ett omtag för ett utvecklingsområde? Då hjälper vi dig gärna med att stärka just din plats genom analys och dialog om allt från bostäder, samhällsfastigheter, handel, målgrupper och vision – ofta i kombination med varandra! Ingen fråga är för stor eller för liten. Vi hjälper gärna till med exempelvis:

 • Samhällsanalys
 • Näringslivsanalys
 • Befolkningsprognoser
 • Byggherre- och aktörsdialoger
 • Processledning för platsidentitet, målbild och vision
 • Målgruppsanalys
 • Översyn av regioner/län/kommuners planer och planberedskap
 • Medborgardialoger
 • Bostadsförsörjningsprogram
 • Utredningar och analys för exempelvis bostäder, samhällsfastigheter och handel mm.
 • Omvärlds- och marknadsrapport – läs mer här

Oavsett om det finns behov av hjälp i tidiga skeden såsom planeringsfasen, eller senare skeden med utvecklingsstrategi och genomförande, utformar vi ett upplägg som passar dig som uppdragsgivare. I samarbete vill vi på Juni vill vara med och stärka just ditt område, din stad eller kommun för att utveckla platser där människor, handel, företag och det offentliga kan mötas, växa och leva tillsammans.

Vår ambition är att bidra till utvecklingen av städer och miljöer så att förutsättningar finns för att människor och företag kan växa och trivas

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.