2021 01 20

Omvärlds- och marknadsrapporten – det färdiga paketet för faktabaserade beslut inom kommunal bostads- & stadsutveckling

Insikt Nyhet

Beställning görs här!

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss!

Anna Persson
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.