Kompetensutveckling

Vi kan svenska fastighetsbranschen, människor och målgrupper och vill gärna dela med oss denna kunskap. Juni Strategi erbjuder såväl skräddarsydda seminarier som trend- och omvärldsföreläsningar utöver utbildningar och mentorskap.

Om ditt företag har ett tillfälligt behov av analys- och/eller marknadsresurs erbjuder vi även JuniFlex. Här bestämmer du själv hur många timmar som är aktuellt; från 4 till 40 timmar i veckan. Vi sitter på plats hos er eller på distans.

 • Utbildningar: Målgruppsanalys samt Bostadsbehov och marknadsdjup för utveckling av nyproduktion. Våra aktuella utbildningar hittar du här.
 • Seminarier/föreläsningar: Bostadsmarknaden, Detaljhandelsmarknaden, E-handel och konsumtion, Målgruppsbeteenden, Våra generationer – 90-talisten, 60-talisten, 40-talisten, Trendföreläsningar etc.
 • Mentorskap: Är du ung och ny i branschen eller har du bytt bana? Kanske har du fått en ny tjänst? Juni Strategi har seniora medarbetare som är mentorer åt personer inom bostads- och fastighetsbranschen, ofta med inriktning mot kund och marknad.
 • JuniFlex: Ibland kan det uppkomma kortare perioder där det kan behövas extra insatser eller resurser.  Då passar inget bättre än att på ett enkelt och smidigt sätt, utan långa bindningstider eller höga rekryteringskostnader – ta tillfällig hjälp av flexibla lösningen JuniFlex.Tjänsten utförs av ekonom med flerårig erfarenhet av statistik, analys och marknadsinsatser inom stads- och  bostadsutveckling. Exempel på arbetsuppgifter som kan genomföras är exempelvis:
  • Statistikbearbetning av demografisk eller bostadsrelaterad data.
  • Marknadsanalyser
  • Sammanställning av pågående detaljplanearbeten
  • Identifiering av potentiella  attraktiva  markområden för kommande detaljplaner
  • Sammanställning och analys av egna kunder/köpare och intressenter.
  • Uppföljning av försäljningsstatistik inom ett geografiskt område
  • Underlag till eller uppdatering av Bostadsförsörjningsprogram
  • Egna utredningsbehovDu väljer själv i vilken omfattning du önskar tjänsten, med allt från 4 till 40 timmar per vecka.  Arbetet kan utföras via distans eller på plats hos er.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld

 

Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.