Kompetensutveckling

Vi kan svenska fastighetsbranschen, människor och målgrupper och vill gärna dela med oss denna kunskap. Juni Strategi erbjuder såväl skräddarsydda seminarier som trend- och omvärldsföreläsningar utöver utbildningar och mentorskap.

Om ditt företag har ett tillfälligt behov av analys- och/eller marknadsresurs erbjuder vi även JuniFlex. Här bestämmer du själv hur många timmar som är aktuellt; från 4 till 40 timmar i veckan. Vi sitter på plats hos er eller på distans.

  • Utbildningar: Målgruppsanalys, Marknadsanalys, Bostadsanalys, Barnperspektivet i staden, Trendbevakning, Bostadsutveckling etc. Våra aktuella utbildningar hittar du här.
  • Seminarier/föreläsningar: Bostadsmarknaden, Detaljhandelsmarknaden, E-handel och konsumtion, Målgruppsbeteenden, Våra generationer – 90-talisten, 60-talisten, 40-talisten, Trendföreläsningar etc.
  • Mentorskap: Är du ung och ny i branschen eller har du bytt bana? Kanske har du fått en ny tjänst? Juni Strategi har seniora medarbetare som är mentorer åt personer inom bostads- och fastighetsbranschen, ofta med inriktning mot kund och marknad.
  • JuniFlex: Ibland kan det uppkomma kortare perioder där det pga förändrade arbetsuppgifter eller personalförändringar behövs extra insatser eller resurser. På ett smidigt sätt erbjuder vi då tillfällig hjälp, utan långa bindningstider eller höga rekryteringskostnader. Tjänsten utförs av ekonom eller ingenjör med flerårig erfarenhet av statistik, analys och marknadsinsatser inom stads- och bostadsutveckling. Exempel på arbetsuppgifter som kan genomföras är: konkurrensbevakning, analys av kunder/köpare/intressenter, försäljningsstatistik, marknadsanalyser, markförvärvsanalys etc.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld

 

Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.