2023 03 13

Bostadsmarknadens funktion vid större företagsetableringar

Drömmen om Norrland innebär villa – inte lägenhet

Läs debattartikel i Dagens Nyheter här!

Juni Strategi har för Mäklarsamfundets räkning undersökt och analyserat sambandet mellan kompetensförsörjning och bostadsmarknaden i tillväxtregioner bortom Sveriges storstäder. I synnerhet i geografier där det skett, eller ska ske, större företagsetableringar som skapar ett behov av ny inflyttad arbetskraft.

Juni Strategi har svarat på hur väl geografiernas bostadsmarknader står rustade för större företagsetableringar sett till exempelvis rörlighet, samt att ta vara på möjligheterna som etableringarna ger.

Syftet är att få ett tydligt resultat som dels visar vilken potential som riskerar att gå förlorad, men också identifiera de hinder som står i vägen för en lyckad etablering – kopplat till flyttströmmar, bostadsefterfrågan och behov.

Läs rapporten här!

För mer information kontakta:

Julius Broman
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.