2019 09 04

Friska pensionärer efterfrågar nya typer av boenden

Läs Juni Strategis Mona Kjellbergs senaste krönika i tidningen Fastighetsnytt här Krönika om pensionärers efterfrågan i Fastighetsnytt

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Mona!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.