2019 09 04

Friska pensionärer efterfrågar nya typer av boenden

Läs Juni Strategis Mona Kjellbergs senaste krönika i tidningen Fastighetsnytt här Krönika om pensionärers efterfrågan i Fastighetsnytt

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Mona!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.