2021 12 13

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

JUNI skänker inför de stundande helgerna en gåva till de som lever i social utsatthet och som har svårt att få tak över huvudet.

Vi stödjer Stadsmissionens arbete för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning, med målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

 

 

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.