Handelsutredning Torsby kommun 2019

Slutrapport Torsby handelsanalys JUNI Strategi 2019-03-20

Klicka på länken för att läsa slutrapporten.

För mer information, kontakta gärna oss!

Mona Kjellberg
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.