2019 04 30

Handelsutredning Torsby kommun

Juni Strategi arbetar åt såväl offentliga som privata beställare. Åt kommuner tar vi fram beslutsunderlag i form av bland annat handelsanalyser, bostadsförsörjningsprogram samt vision för framtida stadsdelar. Den 29 april presenterades Juni Strategis handelsanalys i Torsby kommunfullmäktige och den 30 april hölls ett frukostseminarium med engagerade handlare och näringslivsrepresentanter på plats i Torsby. Ett mycket givande och inspirerande uppdrag!

Här är Torsby kommuns pressmeddelande: Torsby kommun Pressmeddelande Handelsanalys från Juni Strategi

Vill du veta mer om våra beslutsunderlag för kommuner? Kontakta oss gärna:

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.