2019 04 30

Handelsutredning Torsby kommun

Juni Strategi arbetar åt såväl offentliga som privata beställare. Åt kommuner tar vi fram beslutsunderlag i form av bland annat handelsanalyser, bostadsförsörjningsprogram samt vision för framtida stadsdelar. Den 29 april presenterades Juni Strategis handelsanalys i Torsby kommunfullmäktige och den 30 april hölls ett frukostseminarium med engagerade handlare och näringslivsrepresentanter på plats i Torsby. Ett mycket givande och inspirerande uppdrag!

Här är Torsby kommuns pressmeddelande: Torsby kommun Pressmeddelande Handelsanalys från Juni Strategi

Vill du veta mer om våra beslutsunderlag för kommuner? Kontakta oss gärna:

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.