2021 11 15

Hur kan din kommun växa?

Juni Strategis flyttströmsanalys syftar till att studera flyttströmmar till, från och inom kommunen/länet som beslutsunderlag till en strategi för att stärka inflyttning och efterfrågan.

Studien belyser vilka möjligheter och utmaningar som finns utifrån olika målgrupper och hur de rör sig när det gäller val av boendeort och bostad. Här finns en utförligare beskrivning:

 

Här kan du se hur en analys såg ut som genomfördes för Blekinge län på uppdrag åt Region Blekinge. En del andra referenser hittas här, och fler lämnas gärna på förfrågan!

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.