2018 05 18

Insiktsstudie: Marknadsmättnad Storgöteborg

Insiktsstudie

Marknadsmättnad Storgöteborg

Vi höjer blicken – var är bostadsmarknaden inom olika segment mättad?

UTBUDET

  • Vad planeras?
  • Utbud på aggregerad nivå i stadsdelarna, kommunerna och regionen?
  • Vilka kundsegment riktas projekten mot?

EFTERFRÅGAN

  • Hur stor andel av befolkningen har möjlighet att köpa denna nyproduktion?
  • Hur stor är efterfrågan inom olika kundsegment på aggregerad nivå?
  • Hur ser de stora flyttströmmarna ut?

SLUTSATS & GUIDE

  • Vilka risker finns och var?
  • Var finns det möjligheter?
  • Inom vilka målgrupper och geografier?

Studien blev klar i maj 2018. Är du intresserad?
Hör av dig till oss!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.