2018 05 18

Insiktsstudie: Marknadsmättnad Storgöteborg

Insiktsstudie

Marknadsmättnad Storgöteborg

Vi höjer blicken – var är bostadsmarknaden inom olika segment mättad?

UTBUDET

  • Vad planeras?
  • Utbud på aggregerad nivå i stadsdelarna, kommunerna och regionen?
  • Vilka kundsegment riktas projekten mot?

EFTERFRÅGAN

  • Hur stor andel av befolkningen har möjlighet att köpa denna nyproduktion?
  • Hur stor är efterfrågan inom olika kundsegment på aggregerad nivå?
  • Hur ser de stora flyttströmmarna ut?

SLUTSATS & GUIDE

  • Vilka risker finns och var?
  • Var finns det möjligheter?
  • Inom vilka målgrupper och geografier?

Studien blev klar i maj 2018. Är du intresserad?
Hör av dig till oss!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.