2017 12 19

Insiktsstudie: Marknadsmättnad Storstockholm

Insiktsstudie

Marknadsmättnad Storstockholm

Vi höjer blicken – var är bostadsmarknaden inom olika segment mättad? Inom vilka geografier? Hur kan aktörer, så som kommunen, byggherrar och banker anpassa sig till den nya marknaden. Var finns potentialen framöver?

Utbudet

  • Vad planeras?
  • Utbud på aggregerad nivå i stadsdelarna, kommunerna och regionen?
  • Vilka kundsegment riktas projekten mot? Prismässigt, produktmässigt och livsfaser?

EFTERFRÅGAN

  • Hur stor andel av befolkningen har möjlighet att köpa denna nyproduktion?
  • Hur stor är efterfrågan inom olika kundsegment på aggregerad nivå?
  • Hur ser de stora flyttströmmarna ut?

SLUTSATS & GUIDE

  • Vilka risker finns och var?
  • Var finns det möjligheter?
  • Inom vilka målgrupper och geografier?
  • Hur kan olika aktörer möta efterfrågan?

Studien blev klar i december 2017. Är du intresserad av att veta mer?
Hör av dig till oss!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.