2017 12 19

Insiktsstudie: Marknadsmättnad Storstockholm

Insiktsstudie

Marknadsmättnad Storstockholm

Vi höjer blicken – var är bostadsmarknaden inom olika segment mättad? Inom vilka geografier? Hur kan aktörer, så som kommunen, byggherrar och banker anpassa sig till den nya marknaden. Var finns potentialen framöver?

Utbudet

  • Vad planeras?
  • Utbud på aggregerad nivå i stadsdelarna, kommunerna och regionen?
  • Vilka kundsegment riktas projekten mot? Prismässigt, produktmässigt och livsfaser?

EFTERFRÅGAN

  • Hur stor andel av befolkningen har möjlighet att köpa denna nyproduktion?
  • Hur stor är efterfrågan inom olika kundsegment på aggregerad nivå?
  • Hur ser de stora flyttströmmarna ut?

SLUTSATS & GUIDE

  • Vilka risker finns och var?
  • Var finns det möjligheter?
  • Inom vilka målgrupper och geografier?
  • Hur kan olika aktörer möta efterfrågan?

Studien blev klar i december 2017. Är du intresserad av att veta mer?
Hör av dig till oss!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.