2015 12 05

Insiktsstudie: Spekulationsköpare

Insiktsstudie

Hösten 2015 genomförde Juni Strategi en studie kring spekulationsköp inom nyproduktion. Vi intervjuade personer som köpt bostad på spekulation och kartlade genom statistik vilka lägenhetstyper, geografier och byggherrar som var mest utsatta. Spekulationsköparna själva kunde delas in i fem olika segment. Idag ser vi effekten av spekulationsköpen som gjordes då.

Är du intresserad av att ta del av studien? Kontakta oss!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.