2019 07 03 - 13:00

Juni Strategi + Cushman & Wakefield 3 juli i Almedalen

Seminarium

Under Almedalsveckan kommer Juni tillsammans med Cushman & Wakefield ha seminarier på temat:

Kommunernas utmaning för framtida stadsutveckling

 

Under eftermiddagen den 3 juli har vi följande tre pass:

  • 13.00- 13.45 -Var och hur vill 1,3 miljoner flyttsugna 60-talister bo?
  • 14.00-14.45 – En kommun i förarsätet
  • 15.15-16.00 –  Hur skapar man utrymme för kommunala satsningar på en het fastighetsmarknad?

Seminarierna hålls 3 juli på Wisby Congress, Strandvägen 4, ALA Greenroom.

Du kan läsa mer om programpunkterna nedan och i appen för Almedalen. Varmt välkommen! 


13.00-13.45: Var och hur vill 1,3 miljoner flyttsugna 60-talister bo?

En av Sveriges största och mest köpstarka generation ligger i startgroparna för att flytta ifrån den bostad som många köpt för mer än 20 år sedan. Hur kan bostadsutvecklare och kommuner möjliggöra en önskad flytt för en kräsen målgrupp och samtidigt få igång flyttkedjor?

Utifrån en studie om 60-talister, samt erfarenheter från analyser kopplat till bostadsproduktion, presenteras generationens förutsättningar, önskemål och ska-krav när det gäller flyttbeslutet och den nya bostaden egenskaper. Studien ger även svar på frågor såsom; Hur och var bor 60-talisterna, hur förhåller de sig till delningsekonomi och har de koll på vinstskatt och nya amorteringskrav? Studiens resultat baseras på djupintervjuer, en rikstäckande webenkät med över 1000 svar samt offentlig statistik.

Medverkande:
• Anna Persson, Affärsutvecklingschef, Juni Strategi & Analys
• Madeleine Eneskjöld, VD, Juni Strategi & Analys

14.00 – 14.45: En kommun i förarsätet

Många kommuner brottas idag med bostadsbrist samtidigt som bostadsbyggandet har sjunkit kraftigt. Kommunerna är ofta beroende av byggherrarnas planer och idéer trots att kommunen själv ofta har värdefull mark som skulle kunna nyttjas bättre. Hur kan kommunerna sätta sig i förarsätet?

På seminariet diskuteras viktiga frågor såsom; Hur kan kommunerna främja en befolkningstillväxt, underlätta flyttkedjor och ha ett väl anpassat bostadsförsörjningsprogram? Hur kan en kommun nyttja sin markportfölj på bästa sätt, frigöra kapital och investera i sin befolkning och tillväxt? Med utgångspunkt i erfarenheter från arbete med kommuner i olika storlekar och förutsättningar ges en bild av vilka som är framgångsfaktorerna för en progressiv strategi.

Diskussionen förs av en namnkunnig panel med djup och bred erfarenhet av att lyfta och leda stadsutveckling i kommuner.

Medverkande:
• Mona Kjellberg, Analyschef, Juni Strategi & Analys
• Madeleine Eneskjöld, VD, Juni Strategi & Analys
• Daniel Anderbring, Head of Capital Markets, Cushman Wakefield
• Fredrik Drotte, Affärsområdesansvarig stadsutveckling, ÅWL Arkitekter
• Thomas Persson, Regionchef Öst, Magnolia Bostad

15.15 – 16.00: Hur skapar man utrymme för kommunala satsningar på en het fastighetsmarknad?

Mer kapital än någonsin letar efter investeringsmöjligheter inom fastigheter. Sveriges kommuner och andra offentligt finansierade aktörer har möjlighet att erbjuda något som både svenskt och utländskt kapital värderar högt, nämligen långa kassaflöden med direkt eller indirekt säkerhet i offentligt finansierade verksamheter. Men hur utnyttjar man det stora investeringsintresset på ett sätt som gynnar kommunernas och medborgarnas intressen?

På seminariet diskuterar Cushman Wakefield denna fråga med utgångspunkt i gjorda affärer inom området. Hur kan kommunerna hantera och strukturera affärsmöjligheter på ett sätt som gynnar kommunkassan och medborgarservicen samtidigt som maximal flexibilitet i framtida beslut garanteras?

Medverkande:
• Sara Vesterlund, Partner, Cushman & Wakefield
• Mikael Stellinger, Partner, Cushman & Wakefield

Välkomna!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.