2020 12 03

Insiktsstudie om Nya Familjebildare klar!

Insiktsstudie Nyhet

JUNIs insiktsstudie om Nya Familjebildare är nu klar!

Guide till Nya familjebildare är en studie som beskriver Sveriges idag största generation, sena 80-talister och tidiga 90-talister, och deras nästa livsfas -familjelivet. Studien ger en fördjupad bild av deras livssituation och framtida prioriteringar med fokus på bostaden.

Vilka önskemål har de och vilka prioriteringar gör de nu när de påbörjat  nästa livsfas? Lever den klassiska husdrömmen kvar? Hur ser de på nyproduktion, lägeskvaliteter, ekonomi, hållbarhet etc?

Vi kan avslöja att småhusdrömmarna i allra högst grad lever! Och att för många innebär det en strategiskt resa med flera bostadsstopp på vägen mot målet.  Men att andelen  småbarnshushåll som bor i flerbostadshus samtidigt ökar över tid. Hållbarhetsintresset i målgruppen är stort samtidigt som det anses vara  helt upp till bostadsutvecklarna att erbjuda klimatsmarta bostäder och att driva utvecklingen i rätt riktning.

Liksom våra tidigare målgruppsstudier baseras informationen på följande delar:

  • Beskrivning av livsfasen

  • Statistik och fakta i siffror

  • Djupintervjuer, rikstäckande

  • Webbundersökning, rikstäckande

Studien riktar sig  främst till dig som arbetar med planering och produktion av bostäder, och bostadsområden, både i privat och offentlig verksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta Madeleine Eneskjöld!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.