2018 01 31

Juni i podden Kreditvärden

Hör Mona intervjuas om tidigare studien för Stockholmsmarknaden i Danske Banks podd Kreditvärden: Kreditvärden om marknadsmättnad

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.