2022 07 05

JUNI med gäster i Almedalen 2022!

Äntligen är vi tillbaka i Almedalen! Som vi har längtat! Som vanligt har Juni Strategi ett fullspäckat program och många intressanta gäster. Vi huserar i Wisby Strand i ALA Green room och har seminarier hela tisdag eftermiddag, den 5/7.

Välkomna!

13.00-13.45: Hur vill vi bo, leva och arbeta i framtiden?

Beskrivning av samhällsfrågan:

Den stora unga generationen (f. 2000-2010) kommer att ha stor inverkan på framtidens arbets-, bostads- och stadsliv. De har vuxit upp i ett digitaliserat samhälle med fokus på klimathot, kriser och rättigheter. Hur kan vi bemöta generationen i vår stadsplanering och hur kommer de påverka samhället?

Utökad information om evenemanget:

Utifrån Juni Strategis insiktsstudie, Guide till framtidens unga vuxna, presenteras generationens förutsättningar, önskemål och värderingar när det gäller boende, fritid och det framtida arbetslivet. Dessutom presenteras slutsatser från Atrium Ljungbergs studie om framtidens kontor (Från aktivitetsbaserat till relationsbaserat – Framtiden för det mänskligare kontoret) samt Fastighetsägarnas Stockholms insikter om framtidens städer. Utifrån flera olika perspektiv diskuteras frågan genom ett panelsamtal om framtidens stadskärnor, bostäder och kontor – med fokus mot den unga kommande generationen.

Panel:

Moderator: Madeleine Eneskjöld


14.00-14.45: Hur kan bostaden finansieras för unga och förstagångsköpare?

Beskrivning av samhällsfrågan:

Många har svårt att komma in på bostadsmarknaden och regeringen har nyligen presenterat utredningen om startlån för förstagångsköpare. Grupper som är utestängda från den ägda bostadsmarknaden har inte samma möjligheter till att flytta. Hur kan vi möjliggöra för fler att äga sin bostad?

Utökad information om evenemanget:

På seminariet diskuteras frågan ur olika perspektiv. En studie presenteras om hur unga vuxna finansierar sin bostad, hur många som får finansiellt stöd av exempelvis sina föräldrar. Dessutom påvisas vilka som idag har svårt att efterfråga en ägd bostad och varför? Exempel på lösningar diskuteras; så som delägarskap med byggherren, finansieringslösningar, hyrköp mm. Hur kan aktörer inom olika sektorer möjliggöra för fler att äga sin bostad? I panelen representanter från olika perspektiv och med olika förslag på lösningar.

Panel:

Moderator: Anna Persson


15.00 – 15.45: Hur har flyttströmmarna förändrats? Och varför?

Beskrivning av samhällsfrågan:

Redan innan pandemin hade storstäder utmaningar med negativa inrikes flyttnetton, nu har denna trend ytterligare förstärkts. För första gången på mycket länge ökar landsbygden sitt invånarantal medan storstäder tappar befolkning. Vad beror detta på och vilka grupper är det som flyttar var?

Utökad information om evenemanget:

På seminariet diskuteras frågor så som; Vilka nya flyttmönster kan identifieras under pandemiåren? Finns det trender som väntas bestå, och i så fall vad får det för konsekvenser för rörligheten på bostadsmarknaden? Med utgångspunkt i statistiskt underlag för flyttströmmarna i Sverige år 2020-2021 diskuteras frågan utifrån förutsättningar för olika målgrupper, utifrån fastighetsmäklarsynpunkt samt utifrån erfarenheter från ett kommunalt perspektiv och ur ett byggherreperspektiv. Vilka kommuner har fått en betydligt ökad inflyttning och vilka har drabbats av en utflyttning? Vilka konsekvenser har det fått och kommer trenden fortsätta framöver? Hur har nyproduktionen anpassats?

Panel:

  • Maria Hiller, partner & analytiker Juni Strategi
  • André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet
  • Nancy Mattsson, chef projektutveckling JM
  • Matilda Bölling, utredare Västerås Stad

Moderator: Anna Persson

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.