2019 12 05

Klara Palmberg Broryd invald i Juni Strategis styrelse

Pressmeddelande 2019-12-05

Juni Strategi stärker sin bolagsstyrelse ytterligare, med spetskompetens inom organisations- och stadsutveckling.

Nu stärks Juni Strategis styrelse med ännu en namnkunnig kvinna i branschen; Klara Palmberg Broryd, civilingenjör och teknologie doktor med specialisering på komplexitet. Klara har också en gedigen arbetslivserfarenhet, bl.a. från offentlig sektor i sin tidigare roll som strategi- och förnyelsedirektör samt biträdande stadsdirektör i Nacka kommun och hennes egna konsultbolag Broryd Industrier. Klara gick in i styrelsen november 2019.

Sedan 2016 är Ingalill Berglund ordinarie ledamot i Juni Strategis styrelse. Ingalill har stor erfarenhet från företagsledning och styrelsearbete inom fastighetssektorn, bl.a. för Veidekke, Scandic, Atrium Ljungberg och AxFast.

Junis beslutsunderlag kring detaljhandels- och bostadsmarknaden och målgruppers drivkrafter tror jag är viktiga för både privata och offentliga aktörer för att fatta faktabaserade beslut i en osäker tid. Juni processleder också ofta mål- och visionsarbete som kräver samspel mellan regioner, kommuner och andra aktörer. Här ser jag mycket fram emot att bidra till Junis utveckling med mina kunskaper inom bl.a. komplexitet och samverkan säger Klara Palmberg Broryd.

Jag är både glad och stolt över den breda kompetens vi nu har i vår styrelse. Ingalill med sin gedigna kompetens inom och erfarenhet av att driva och utveckla företag inom fastighetssektorn och Klara Palmberg Broryds insikter i stadsutvecklingens komplexitet och kommunala drivkrafter. Juni Strategi har mycket goda förutsättningar för framtiden, säger Anna Persson, styrelseordförande.

Juni Strategi levererar beslutsunderlag kring marknadsinsikter, affärsutveckling och konsumenters drivkrafter åt privata och offentliga beställare, exempelvis bostadsförsörjningsprogram och handelsutredningar. Företaget har vuxit kontinuerligt sedan starten för fem år sedan och har uppdrag över hela landet.

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.