2021 10 12

Metodik för behov och efterfrågan av samhällsfastigheter

Juni Strategi har en tvärvetenskaplig arbetsmetodik, vilket ger en möjlighet att erbjuda beslutsunderlag som ger en bred förståelse för marknaden som undersöks – och även en unik möjlighet att analysera framtida behov och efterfrågan.

På senare tid har flera förfrågningar och uppdrag för oss på Juni Strategi kretsat kring samhällsfastigheter, en marknad som nästan fördubblat sin transaktionsvolym!

Juni Strategi har en metodik och upplägg för att erbjuda beslutsunderlag  för framtida strategi gällande samhällsfastigheter (vård- och omsorgsboende, utbildningsfastigheter etc). Vi kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder och djupgående analys och kan erbjuda er:

  • Trend- och omvärldsanalys samhällsfastigheter
  • Marknadsanalys samhällsfastigheter
  • Geografisk strategi för etablering och utveckling
  • Behov och efterfrågan; regionalt och lokalt
  • Strategisk rådgivning

Är du intresserad av beslutsunderlag kring samhällsfastigheter? Kontakta oss!

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.