Ny Insiktsstudie – Hur agera i dagens marknad?

Juni Strategi har tagit fram en ny insiktsstudie som fokuserar på hur aktörer kan agera framgångsrikt i den osäkra tid vi just nu står i.

Stads- och bostadsutveckling är starkt beroende av rådande konjunktur. Nu står vi återigen inför en lågkonjunktur, men denna gång i en betydligt mer komplex situation, där fler faktorer än någon gång tidigare bedöms ha betydelse. En osäker framtid där nya tuffa affärsmässiga beslut kommer behöva fattas.

Juni Strategis insiktsstudie Guide i En osäker omvärld ger fördjupad insikt och kunskap kring en rad olika osäkra omvärldsfaktorers inverkan på bostadsefterfrågan för såväl olika målgrupper som för olika bostadstyper och geografiska lägen. 

Studien tar avstamp i vilken betydelse olika faktorer så som räntan, inflationen, energikostnader samt sysselsättning och löneutveckling påverkar olika målgrupper och vilken betydelse det får för olika geografiska lägen när den negativa trenden väl bryts. Svar ges på vilka typer av projekt som kan lyckas i dagens marknad, strategier för redan säljstartade projekt och hur vi bäst rustar oss för vad som händer på några års sikt.

I analysen identifieras marknader som är mer resistenta och där projekt fortfarande har en relativt god efterfrågan. Det är inte de högst prissatta marknaderna – kvaliteter, målgruppsinriktning och projektets tidplan har också stor inverkan. 

Huvudfrågor & syfte

Att i dagens marknad och konjunktur besvara:

  • Hur kan/bör vi agera i projekt som redan säljstartat?
  • Vilka projekt kan lyckas i nuläget; vad bör prioriteras och hur bör projektutvecklingen anpassas (vilka kundvärden säljer och vad kan prioriteras bort)?
  • Hur ser efterfrågan ut när konjunkturen vänder?

Leverans och kostnad

Studien är klar Q1 2023.

Vi presenterar studien på plats hos er och inkluderar då företagsstrategisk rådgivning. Kostnaden är 20 000 kr.

Metodik

Studien besvarar frågeställningarna genom att bl.a. undersöka:

  • Bostadsbyggandet under olika konjunkturcykler
  • Erfarenheter från marknadsläget 2017-2018
  • Hur olika faktorer påverkar olika målgrupper
  • Framtida målgrupper och efterfrågan
  • Förutsättningar för olika typer av geografiska lägen
  • Känslighetsanalys av prissänkningar

För beställning och frågor kontakta:

Anna Persson
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.