2021 10 07

Nya Insikter om framtidens bostadsmarknad!

Läs hela vårt senaste nyhetsbrev – Nya Insikter! 

Nedan finns ett utdrag ur vårt nyhetsbrev:

Unga eller äldre – vilken är den bortglömda generationen i bostadsplaneringen?

FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Grafen ovan sträcker sig från 1990-2040 och visar tydligt hur byggandet riktat mot de yngre drar igång när målgruppen minskar i antal. Branschen är helt enkelt för sen på bollen. Detta stämmer väl överens med bostadsmarknadsstatistiken där vi noterar att prisutvecklingen för mindre lägenheter varit betydligt lägre än för större.

År 2017 fick Juni Strategis studie om Marknadsmättnad för nyproducerade bostadsrätter i flerbostadshus stort genomslag. Mot bakgrund av utbud och efterfrågan pekade vi då på att det skulle saknas småhus och större lägenhetstyper när 90-talisterna blev äldre ca år 2020-2022. Nu 2021 kretsar debatten kring denna brist – som tidigt gick att förutspå och som vi nu står mitt i.

Eftersom det är långa ledtider i bostadsbranschen blickar vi på Juni Strategi framåt och fokuserar på hur den framtida efterfrågan kommer se ut. År 2026 har vi hela 28% fler 80-plussare och en ny generation unga vuxna som ska göra entré på bostadsmarknaden. Dessa måste vi planera för nu, helst igår!

De äldres boende har länge varit en aktuell fråga för oss på Juni, vi har vår Insiktsstudie om 65+ och snart kommer en inbjudan till vårt seminarium tillsammans med Region Skåne (se nedan). De yngre kommer vi genomföra en ny Insiktsstudie kring och vi har redan en del föreläsningar i frågan, bla inom ramen för vår Omvärlds- och marknadsrapport. I Fastighetsnytt i veckan utvecklade vi våra tankar kring de yngre.

Är du intresserad av hur ditt företag kan nyttja potentialen i framtidens bostadsmarknad? Kontakta oss!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.