2022 02 24

Nytt ramavtal med Region Stockholm

Juni Strategi är mycket stolta över alla våra ramavtal med privata och offentliga uppdragsgivare. För offentliga beställare har vi bland annat avtal med Region Skåne och Region Östergötland. Nu är det även officiellt att vi är en av tre konsulter som blivit tilldelade ramavtal med Region Stockholm (område bostadsmarknad och bostadsförsörjning).

Vi ser fram emot ett 2022 där vi fortsätter leverera välgrundade beslutsunderlag, strategisk rådgivning och processledning år våra kunder!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.