2023 01 23

Nytt samarbete med Novier

Juni Strategi och Novier har inlett ett strategiskt samarbete om att erbjuda fastighetsmarknaden heltäckande analystjänster. Syftet är att erbjuda offentliga och privata aktörer en helhetslösning som inkluderar analys av bostäder, handel, kontor, logistik och industri.

  • I dagens starkt konkurrensutsatta marknad efterfrågas fastighets- och marknadsanalyser inom ett betydligt bredare perspektiv. Förfrågningarna inkluderar ofta att hitta rätt mix av bostäder, handel, kontor, logistik och industri för såväl större som mindre utvecklingsområden. Vi är därför jätteglada att vi kan knyta an Noviers djupa kompetens och tjänsteutbud inom analys av kontor, logistik och industri till vårt erbjudande inom bostäder och handel, säger Anna Persson på Juni Strategi.

Samarbetet innebär att beställaren har en kontakt, med Juni Strategi eller Novier, men att arbetsgruppen breddas och fördjupas utifrån efterfrågad analysinriktning. Båda företagen använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsmetoder, allt för att matcha frågeställningarnas art på bästa sätt.

  • Vi som företag kompletterar varandra mycket bra och vi ser mycket positivt på att vårt tjänsteutbud nu även inkluderar analys av bostäder. Vi på Novier värdesätter den personliga relationen, samarbetet och att alltid anstränga oss för att leverera bättre än förväntat. Här har vi stora likheter med Juni Strategi, säger Malin Andrén på Novier.

För ytterligare information kontakta oss!

Anna Persson

https://www.mynewsdesk.com/se/juni-strategi-analys-ab/pressreleases/nytt-samarbete-juni-strategi-och-novier-3229117

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.