Offentliga uppdrag

Länken nedan är en lista med exempel på genomförda uppdraga för offentliga beställare under de senaste fem åren.

Juni Strategi uppdrag offentliga beställare

Referenser lämnas gärna på förfrågan, kontakta oss!

Mona Kjellberg

 

 

Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.