2019 05 09

Studieresa till Bryssel och Gent

Insikt

Juni Strategi är nu åter i Sverige efter sprängfyllda dagar i Bryssel och Gent. Vi har besökt utvecklingsområden och -projekt tillsammans med samhällsbyggare och arkitekter, men även fått äran att besöka stadsutvecklare och få inspiration kring hur man kan arbeta med förtätning, dialog, workshops, analys och design.

Första dagen fick vi en guidad promenad genom utvecklingsområdet kring kanalen i Bryssel med fokus på Tour & Taxis. Det är ett stort gammalt spårområde som ska bli bostäder, kontor, kultur, och handel. Här har t.ex en urban odling vuxit upp på initiativ från närboende under byggtiden, som en inspirerande mötesplats. Vi kunde också se att arkitekturen externt var spännande, men avsaknaden av interiör design tog udden av detta.

Arkitekten Annelis pekar ut Tour & Taxis

Erik & Madeleine vid Parck Farm

 

Eftermiddagens besök hos PTA var mycket spännande och roligt. En konsultfirma inom stadsplanering, som är lika stor som Juni, och som valt att förlägga sitt eget kontor (och egna bostäder!) i ett mer utsatt område, som ett led för att förstärka detta. De arbetar genomgripande med ”the human context” när de ritar, planerar och utvecklar områden. Vi utbytte tankar och idéer kring dialog, analys och hur man kan skapa samhällskontrakt redan i visionsarbetet!

PTAs kontor till vänster och hus omvandlat till bostäder till höger
Inne hos PTA

 

Sista dagen spenderades i Gent tillsammans med SoGent , stadens fastighetsutvecklingsbolag, där vi bland annat fick lära oss hur de arbetar med att hjälpa invånarna att kunna stanna kvar i stadskärnan när bostadspriser drivs upp genom affordable housing och poängsystem. Vi fick också insikt i att co-living i Belgien liknar en vanlig svensk brf och så fick vi besöka en gammal vintercirkus som nu ska bli konserthall – en byggnad inte helt olik de gasklockor som genomgår en förvandling på olika platser i Sverige.

Hos SoGent
Vintercirkusen i Gent

Vi berättar gärna mer om denna spännande tur – och ni kommer att kunna ana inspiration härifrån i våra framtida presentationer!

Juni i Bryssel

 

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.