2019 03 10

Sverigeförhandlingen – hur går det?

UTMANING Många av Sveriges kommuner har förbundit sig till att bygga bostäder i samband med satsningar i ny infrastruktur. I de flesta fallen är det inte kommunerna som sedan ska stå för utförandet, vilket ger stora utmaningar då privata aktörer saktar in sina bostadsrättsprojekt i exempelvis Stockholmsregionen.
Grafen ovan visar Storstadsavtalen. Juni Strategi noterar att Helsingborg ligger väl till, vad gäller bostadsbyggande och överenskommelse, men att Järfälla endast har färdigställt 51 st och Solna ännu inte har några av bostäderna (kopplade till överenskommelsen) på plats. Lokalt ger detta en stor utmaning för kommunerna och lösningen är inte helt enkel.

Juni Strategi bevakar utvecklingen löpande, är du intresserad av att veta mer om förutsättningarna i din kommun? Kontakta oss!

Mona Kjellberg

Sammanfattning  Sverigeförhandlingen har fått i uppdrag  att arbeta för medfinansiering av ny järnväg samt utökad kollektivtrafik och bostadsbyggande. 
Storstadsavtalen och Stockholmsförhandlingen har sammanlagt en investeringskostnad om cirka 70 miljarder. Som en följd av dessa investeringar åtar sig kommunerna här att bygga ut ca 270 000 bostäder fram till 2035. I andra kommuner längs järnvägen ska ytterligare ca 100 000 bostäder tillkomma.

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.