2022 02 07

Titta på inspelat seminarium om Guide till 65+

De är många, starka och har en vilja att flytta. Över 100 000 flyttar också, hur kan vi få fler att flytta?!

Guide till 65+ visar på hur personer över 65 år ser på bostadsmarknaden, vilka möjligheter och hinder som finns. Studien ger även svar på hur betalningsförmågan ser ut, vad målgruppen söker och varför. Hur kan vi arbeta med bostäder för äldre? Svaren hittar du här!

Inspelningen som är 30 minuter lång är från SKRs seminarium hösten 2021 där studien presenterades.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anna Persson
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.