2021 10 04

Förstudie om åldrande befolkning kopplat till bostäder och framtidens vård och omsorg.

Juni Strategi har för Region Skånes räkning tagit fram en rapport som är en förstudie om Skånes åldrande befolkning kopplat till bostadsfrågor och framtidens vård och omsorg.

Förstudien är baserad på statistik, djupintervjuer samt information och fakta från ett stort antal publika källor. Sammantaget ger rapporten en översiktlig bild av de olika aspekter som är centrala för de utmaningar och möjligheter som Region Skåne och regionens kommuner står inför, och beskriver en komplexitet med många olika synvinklar.

Läs studien här!

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.