2018 12 05

Ny insiktsstudie: Guide till 60-talisten

Insiktsstudie

Ny insiktsstudie: Guide till 60-talisten

60-talisterna är en av Sveriges mest köpstarka grupper. De är en generation som kunnat ta del av bostadsmarknadens uppgång och har som nyproduktionskunder ofta hög betalningsförmåga och goda kontantinsatser. Få känner till att de sedan 1993 varit Sveriges största generation (fram till den stora invandring som skedde 2015). Nu fyller de äldsta 60-talisterna 58 år och många söker sig till nyproduktion då barnen flyttat ut och ett modernt lättskött boende sökes.

Den djupare kunskapen kring målgruppens drivkrafter, ekonomi och köpbeslut saknas dock för många. Det intressanta med 60-talisterna är också att de ofta är involverade såväl ekonomiskt som beslutsmässigt i både sina barns (90-talisterna) och föräldrars (40-talisterna) flytt och bostadsköp.

Användningsområden för studien

Juni Strategi kommer statistiskt att undersöka 60-talister i Sverige, men fokus i studien är på den empiriska delen bestående av djupintervjuer samt en rikstäckande webbenkät. Juni Strategi genomför studien under vintern 2018/2019 och slutresultatet kommer att sammanfattas i en rapport som presenteras hos er på plats. Studien omfattar såväl forskningsresultat, som statistik och fördjupad kunskap genom de empiriska undersökningarna.

Möjlighet finns att ha interna workshops kring resultatet; hur ska ni tillgodogöra er den nya kunskapen? Hur ska ni möta denna målgrupp? Vad bör förstärkas eller utvecklas i er organisation?

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Madeleine Eneskjöld
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.